Do súťaže CE ZA AR (cena za architektúru), ktorú vyhlasuje Slovenská komora architektov, v roku 2009 kolega Jozef Frtús prihlásil spoločnú prácu „KALVÁRSKA HORA – URPÍN, BANSKÁ BYSTRICA“.  V tejto akcii som sa podieľal najmä na projekte novostavby kláštora Bosých karmelitánov. Obnovu vrcholového kostolíka a jednotlivých zastavení navrhol architekt Jozef Frtús.

Panel, ktorý bol odoslaný spolu s prihláškou do súťaže:
cezaar2009_panel-w8001-210×300