Prečo si prizvať architekta?

Existuje viacero dôvodov, prečo osloviť s projektom práve architekta. Či sa chystáte stavať rodinný dom, administratívnu budovu, alebo akúkoľvek stavbu, alebo exteriérový priestor, alebo interiér - asi chcete minúť svoje peniaze efektívne a účelne. Nehovoriac o tom, že ak si beriete hypotéku, väčšinou sa zadĺžite na dlhé roky. A ak máte úspory, treba ich rozhodne minúť rozumne a prakticky. Pri svojej práci sa vždy snažím navrhovať pekné domy - samozrejme - tie nemusia byť vždy najlacnejšie. Ale snažím dľa možnosti vždy z daných podmienok vyťažiť maximum.

Uvediem niekoľko faktorov, ktoré rozhodne vplývajú na cenu stavebného diela a jeho konečnú úžitkovú hodnotu a sú dôležité už pri výbere pozemku, tzn. pred jeho kúpou:
- ako správne využiť orientáciu pozemku ku svetovým stranám,
- ako využiť svažitosť pozemku (nepredražovať výstavbu budovaním zbytočných múrov a vykonávaním zbytočných terénnych úprav),
- navrhnúť správne dopravné napojenie (napríklad s cieľom optimalizovať zimnú údržbu).
- poznať geologické pomery v lokalite (aby sa nepredražilo založenie stavby) - aká je únosnosť zemín
- poznať možnosti napojenia parcely na inžinierske siete
- poznať vlastné nároky (zvážiť, či je dané miesto vhodné pre ten-ktorý zámer) a spísať si ich do zoznamu

Apelujem na budúcich stavebníkov, aby si prizvali architekta na konzultáciu už počas výberu parcely, alebo - miesta pre ich budúce bývanie, podnikanie, relax, prípadne inú činnosť. Mierna úplata za konzultáciu (možno i viacerých architektov) sa určite oplatí a zabráni neefektívnemu využívaniu financií a iných prostriedkov (času, námahy...).

Najčastejšie chyby, ktorých sa dopustí stavebník pri príprave investície:
- nezistí si, aké regulatívy platia pre danú parcelu (napríklad: keď chcem plochú modernú strechu domu a územný plán to neumožňuje) a pozemok kúpi. Neskôr je z toho konflikt s úradmi.
- kúpi si katalogový projekt, ktorý si nechá osadiť bez ďalších súvislostí (terénne úpravy k vstupom a podobne). Následkom takýchto rozhodnutí sú nepraktické riešenia, kedy sa nedá osadiť ani len prístrešok pre parkovanie auta, prípadne súvisiace terénne úpravy sú veľmi drahé.
- kúpi pozemok, ktorý je nepraktický čo sa týka preslnenia (napríklad: vstup na pozemok je z juhu, pozemok je severný svah, kde je málo slnka...)

Tu som uviedol iba pár problémov, s ktorými sa v praxi stretávam. Dovoľujem si preto prihovoriť sa vám, budúcim stavebníkom, vychádzajúc z viac ako dvadsaťročných skúseností - zvážte a investujte na správnom mieste a správny čas do kvality prípravy investície. Najmite si architekta.
Vana
Keď nevyjde vaňa, treba vyrezať z dverí...
okno
Drevený trám pred oknom. Nevyšlo inak.