O porotovaní

29. novembra 2017

Účasť v porote v Žiline

V prvej polovici roka som bol ako porotca zúčastnený na súťaži návrhov „Prestavba Ružičkovho domu a návrh polyfunkčného domu v Žiline“. Porota mala hodnotiace zasadnutie 20. […]