Ja a moji stáli spolupracovníci, externe:

Architekt

Ing. arch. Tomáš Sobota

Architekt, hlavný projektant

+421 905 596 209


tsobota(zavináč)tsobota.sk

Konštruktér

Ing. Monika Reháková

stavebná inžinierka, konštruktérka

+421 903 13 13 37


rehakova(zavináč)tsobota.sk

Odborník na energetiku

Ing. Miroslav Páleníček

drevár, špecialista na energetiku budov

+421 948 001 855


m.palenicek(zavináč)stonline.sk

Konštruktér, kreslič

Martin Bacúr

stavbár, konštruktér a kreslič

+421 918 149 133


mbacur(zavináč)tsobota.sk

Stavebný inžinier, konštruktér, kreslič

Ing. juraj Hanzel

Stavebný inžinier, konštruktér, kreslič

+421 903 602 118


jhprojekt(zavináč)centrum.sk

Statika stavieb

Ing. Ján Zajac

Inžinier, projektant statiky stavieb

+421 907 240 132


janzajac(zavináč)centrum.sk

Statika stavieb

Ing. Ivan Šelest

Inžinier, projektant statiky stavieb

+421 918 568 006


statikaselest(zavináč)gmail.com

Zdravotechnické inštalácie

Ing. Ignác Macík

stavebný inžinier, špecialista pre vodu a kanalizáciu

+421 905 856 374


3mc(zavináč)mojrodinnydom.eu

Elektro, bleskozvod

Ing. Igor Príbelský

Elektrotechnik, inžinier pre elektroinštalácie

+421 905 430 887


pribelsky(zavináč)montelektro.sk

Vetranie a klimatizácia

Ing. Pavel Škrinár

špecialista na vetranie a klimatizáciu budov

+421 904 804 222


pavel.skrinar(zavináč)gmail.com

Protipožiarna ochrana

Janka Potančoková

špecialista na požiarnu ochranu budov

+421 915 154 822


janka.potancokova(zavináč)stonline.sk

Vykurovanie a plyn

Mgr. Dušan Slašťan

stavebný inžinier, špecialista pre plyn a vykurovanie

+421 903 520 257


dsprojekcia(zavináč)dsprojekcia.sk