Služba: príprava a organizácia súťaže návrhov


Ako člen "výboru Slovenskej komory architektov pre súťaže a verejné obstarávanie" ponúkam aj služby pre verejných i súkromných obstarávateľov v podobe prípravy súťažných podmienok a zorganizovania priebehu súťaže návrhov ako jej sekretár. Som zapísaný v zozname porotcov a zostavovateľov súťažných podmienok Slovenskej komory architektov.

Na súťaže návrhov sa vzťahujú ustanovenia §§ 119-125 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ustanovenia Vyhlášky ÚVO č.157/2016 z 23. marca 2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty.

V danej problematike mám skúsenosti nasledovného rozsahu:

Zúčastnil som sa ako porotca v piatich súťažiach, z toho vo dvoch ako predseda poroty:
 • Urbanistická súťaž na územie Bariny, Zvolen, 2010, riadny porotca
 • Prestavba Ružičkovho domu a návrh polyfunkčného bytového domu v Žiline, 2017, riadny porotca
 • Areál športu Dubeň, Žilina, 2017, náhradný porotca
 • Rekonštrukcia hotela Ďumbier v Brezne, Brezno, 2021 - predseda poroty
 • Charitný dom Dolný Smokovec, Dolný Smokovec, 2022 - predseda poroty

 • Do dnešného dňa som sa podieľal ako sekretár na týchto súťažiach:
 • Modernizácia Krajského múzea v Prešove
 • Obnova a rozvoj Kúpeľov Sliač
 • Košice-Hornád - Nové mestské centrum
 • Prírode blízka infraštruktúra v krajine stredného Pohronia
 • PREMENA PRVÉHO SLOVENSKÉHO LITERÁRNEHO GYMNÁZIA REVÚCA
 • Mobiliár pre Pohronskú hradnú cestu
 • Obnova vojnového cintorína z 1. Sv. vojny v B.Bystrici - Majeri
  (víťazný návrh bol zrealizovaný a získal ocenenie za architektúru "Cena Dušana Jurkoviča" za rok 2019 a získal cenu CEZAAR za rok 2020. Zároveň bola nominovaná na európsku cenu Mies van der Rohe Award)

 • Overil som v rámci práce výboru pre súťaže a verejné obstarávanie SKA tieto súťaže:
 • Administratívna budova úradu vlády SR v Bratislave
 • Námestie Slobody v Banskej Bystrici
 • Univerzitná nemocnica sv. Martina - Interiéry
 • Viedenská cesta Bratislava (YIT)
 • REVITALIZÁCIA BUDOVY A AREÁLU BÝVALÉHO GYMNÁZIA MATEJA BELA VO ZVOLENE
 • REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTOROV OBCE VALASKÁ – NÁMESTIE 1. MÁJA
 • Revitalizácia lokality „Snežienka“
 • Obnova Námestia sv. Michala v Hlohovci
 • Základná umelecká škola Šahy
 • Dostavba kúpaliska Sihoť v Nitre
 • Žilina - Bulvár

 • Do dnešných dní neexistuje vo verejnom obstarávaní kvalifikovanejší nástroj na obstarávanie architektonických služieb, ak je prvoradým kritériom kvalita architektúry a tým aj kvalita prostredia, v ktorom žijeme. V okolitých vyspelých európskych krajinách je niekoľkonásobne viac súťaží návrhov v porovnaní so Slovenskom, čo je na prostredí aj primeranie vidno.
  Ak ste zástupcom súkromného, alebo verejného obstarávateľa a máte záujem o kvalitné architektonické služby, neváhajte - vypíšte súťaž návrhov. Áno, bude to drahšie, náročnejšie, ale výsledkom bude odôvodnené a kvalitné riešenie!