Na čom pracujeme:

rodinné domy v Banskej Bystrici a blízkom okolí.


zmeny a doplnky č.5 ÚPN-O Ostrá Lúka a č. 3 ÚPN-O Turová


Areál Ministry rental service, s.r.o., Banská Bystrica