Napísali o majerskom cintoríne

majer
Dávam do pozornosti progres realizácie výsledkov súťaže, ktorej som bol sekretárom...

Moje slová k poslancom MsZ v B. Bystrici, 3.11.2015

Snímka-obrazovky-2015-11-17-o-11.01.37
Youtube: 2015-11-03 Slovo pre verejnosť MsZ BB Ing. arch. Tomáš Sobota k zrušeniu UHA BB...

Záhradnícke fórum 2015

Záhradnícke fórum 2015
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu so sídlom v Nitre, oslovila ma s požiadavkou...

CE ZA AR 2014

CE ZA AR 2014
Do súťaže CE ZA AR (cena za architektúru), ktorú vyhlasuje Slovenská komora architektov,...

Workshop O.Z. za! amfiteáter

Plagát – autor Martin Fabian
Občianske združenie O.Z. za! amfiteáter v Banskej Bystrici usporiadalo v týždni od...

CE ZA AR 2009

CE ZA AR 2009
Do súťaže CE ZA AR (cena za architektúru), ktorú vyhlasuje Slovenská komora architektov,...

Účasť v porotách

Účasť v porotách
2009, December Porotca v urbanistickej súťaži: Urbanistické riešenie územia Zvolen –...

Re:Present BB – tvoriví>mestu

Re-Present BB-tvoriví-mestu
Začiatkom jari 2009 odštartovali architekti z Banskej Bystrice, združení v Spolku architektov Slovenska, výnimočnú aktivitu. Projekt nazvali Re: Present BB – tvoriví > mestu.