Občianske združenie O.Z. za! amfiteáter v Banskej Bystrici usporiadalo v týždni od 24.2.2014 do piatku 28. 2.2014 študentský workshop (tvorivú dielňu) na tému AMFITEÁTER a SLOVENKA. Zúčastnilo sa ho 15 študentov fakulty architektúry STU v Bratislave. Dušou workshopu bol študent architektúry Martin Fabian z Banskej Bystrice. Workshopu som sa zúčastnil ako odborný konzultant spolu s kolegom významným architektom Štefanom Moravčíkom. Vo štvrtok, 27.2.2014 boli na workshope prítomní pedagógovia z ústavu architektúry občianskych budov FA STU v Bratislave, Ing. arch. Štefan Polakovič, Ing. arch. Danica Končeková, Phd., Ing. arch. Alexander Schleicher, Phd., ktorí sa oboznámili s problematikou a počas dňa poskytli študentom konzultácie.

Program pre verejnosť:

24.2.2014, pondelok / 18:00 / Reštaurácia Olivo, Námestie SNP 22
O stave amfiteátra (diskusia a prezentácia)
prezentujú: Slavo Sochor, Juraj Havlík, Juliána Dubovská, Martin Fabian, Rado Sloboda (členovia o.z. za! amfiteáter)

25.2.2014, utorok / 10:00 / Záhrada Beniczky, Námestie SNP 16
Plusy a mínusy urbanistickej štruktúry Banskej Bystrice (exkurzia)
sprevádzajú: Martin Fabian (o.z. za! amfiteáter), Ing. arch. Štefan Moravčík a Ing. arch. Tomáš Sobota

25.2.2014, utorok / 18:00 / Záhrada Beniczky, Námestie SNP 16
Urbanistický vývoj Banskej Bystrice (prednáška a diskusia), prednáša: PhDr. Klára Kubičková PhD.

26.2.2014, streda / 19:00 / Záhrada Beniczky, Námestie SNP 16
Občianska iniciatíva „Trenčín si Ty“ (prednáška), prednáša: Ing. arch. Tomáš Hanáček

28.2.2014, piatok / 15:00 / Stredoslovenská galéra, Dolná ul. 8 – Vernisáž a prezentácia študentských prác

Podujatie organizoval: O.Z. za! amfiteáter
Spoluorganizátori: FA STU a Záhrada – CNK
Partneri podujatia: Európsky sociálny fond, Operačný program vzdelávanie, IUVENTA – „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“ – program KomPrax, Stredoslovenská galéria a Evonik Fermas, s.r.o.