2009, December

Porotca v urbanistickej súťaži: Urbanistické riešenie územia Zvolen – Západ – Bariny.
Vyhlasovateľ : Mesto Zvolen, Súťaž overená v SKA.
Počet odovzdaných návrhov : 3

2013, január

Porotca v súťaži na architektonické riešenie prvého Cyklostanoviska v Banskej Bystrici na Huštáku.
Vyhlasovateľ : Mesto Banská Bystrica
Počet odovzdaných a posudzovaných návrhov : 8
2017, jún.

Porotca v anonymnej súťaži návrhov "Prestavba Ružičkovho domu a návrh polyfunkčného bytového domu v Žiline"

Vyhlasovateľ: KREATIM, s.r.o., Bratislava, Súťaž overená v SKA.
Cieľom verejnej anonymnej architektonickej súťaže návrhov „Prestavba Ružičkovho domu a návrh polyfunkčného bytového domu v Žiline“ je výber autora alebo autorského kolektívu najvhodnejšieho architektonického a ekonomicky efektívneho riešenia predmetu súťaže a súčasne budúceho spracovateľa komplexných projektových dokumentácií a súvisiacich služieb architekta prestavby a rekonštrukcie Ružičkovho pavlačového bytového domu a návrh nového bytového polyfunkčného domu na mieste existujúceho Domu diecéznej charity, navrhovaného na asanáciu, v Žiline.
Počet odovzdaných a hodnotených návrhov: 7