Účasť v porote v Žiline

V prvej polovici roka som bol ako porotca zúčastnený na súťaži návrhov "Prestavba Ružičkovho domu a návrh polyfunkčného domu v Žiline". Porota mala hodnotiace zasadnutie 20. júna 2017, kedy vybrala spomedzi siedmich návrhov, ktoré boli do súťaže zaslané. Vyhlasovateľom súťaže bola Rímskokatolícka cirkev, Diecéza Žilina prostredníctvom Kreatim, s.r.o., Bratislava.

Porota rozhodovala v zložení: Ing. arch. Štefan Moravčík - predseda, Ing. arch. Martin Bišťan, prof. Ing. Ján Čelko, CSs., Ing. arch. Alexander Koban, Mgr. Robert Krett, Ing. arch. Martin Pavelek, Ing. arch. Tomáš Sobota. Súťaž prebiehala pod vedením sekretára - Ign. arch. Viery Šottníkovej.

Výsledky súťaže nájdete tu: Vyhodnotenie súťaže návrhov "Prestavba Ružičkovho domu a návrh polyfunkčného domu v Žiline"

Pridaj komentár