Súťaž: „Mobiliár pre Pohronskú hradnú cestu“

Výsledky súťaže nájdete na stránke vyhlasovateľa: Región GRON

Bol som sekretárom architektonicko-krajinárskej súťaže “Mobiliár pre Pohronskú hradnú cestu”, ktorej termín odovzdania návrhov bol 15. október 2019. Predmetom súťaže bolo riešenie jednotného mobiliáru pre lokality pri turistických cieľoch areálov hradov Pohronskej hradnej cesty a na vodnej trase Hronom s demonštráciou prvkov v lokalite pri hrade Šášov, ktorej rozsah je definovaný v súťažných pomôckach ako „vymedzenie riešeného územia“.

Viac o Pohronskej hradnej ceste nájdete na samostatnom webe https://www.pohronskehrady.sk

Podmienky a pomôcky súťaže nájdete na stránke https://regiongron.sk/aktualne-vyzvy/.

Pridaj komentár