100matologické centrum Lazovná ul., B. Bystrica

100matologické centrum Lazovná ul., B. Bystrica

Objekt pre špecializovaných lekárov, v prízemí stomatochirurgia v dvoch kreslách, v poschodí dvaja stomatológovia. Prislúchajúce parkovacie stánia. Objekt má jednoduchú koncepciu, malé rozmery, obmedzené aj rozmermi pozemku. Objekt má dobrú polohu na frekventovanej Lazovnej ulici, Námestie SNP je vzdialené iba 5 minút chôdze.

V pôvodnom návrhu vidieť, že navrhovaná farebnosť bola odlišná, pôvodne mal byť objekt v bielej ušľachtilej fasáde. Následne bol návrh upravený na sivú farebnosť, investor vybral iné farby.

Rozsah: 2 nadzemné podlažia, 12,4×12,4 m, 4 parkovaie stánia z toho 1 pre osoby s obmedzenou schopnosťou pihybu a orientácie. Konštrukcia skeletová, kvôli zložitej geológii. Tepelné čerpadlo vzduch-voda.

Projekt : Január 2012 – Realizácia : September 2013 (rozostavané)
Miesto : Lazovná ulica, B. Bystrica
Investor : PPBB, s.r.o., B. Bystrica