Projekt navrhol novostavbu administratívnej budovy na pozemku v blízkosti odbavovacej haly Letiska M.R.Štefánika v Bratislave, v k.ú. Trnávka, ktorý je vo vlastníctve Letiska Bratislava. Investor má predmetný pozemok v dlhodobom prenájme za účelom výstavby tejto budovy.

Objekt nemá podpivničenie, má štyri nadzemné podlažia vrátane prízemia, prístupný je z úrovne terénu. Stavba bude slúžiť pre investora – Air Transport Europe, s.r.o., so sídlom v Poprade pre účely administratívneho zabezpečenia vlastnej vzdušnej dopravy a záchrany. V budove sú na dvoch podlažiach navrhované administratívne, prevažne kancelárske, skladové a iné prevádzkové priestory, vo štvrtom nadzemnom podlaží kancelárske priestory a priestory pre odpočinok leteckých posádok a občasné ubytovanie zamestnancov firmy pre prípad ich služobnej prítomnosti v Bratislave. Projekt navrhol tiež úpravy blízkeho okolia objektu vrátane príslušných parkovacích miest, priľahlých komunikácií a stanoviska pre zber odpadu. Objekt je osadený tak, aby vyhovoval všetkým ochranným pásmam (s výnimkou podzemných vedení existujúcich optických káblov, ktoré boli preložené) v území, vrátane ochranných pásiem Letiska Bratislava a hygienickým nárokom na stavby a ich užívanie.