Daňová škola B.Bystrica – Novostavba – ubytovacia časť

Novostavba internátu pre Daňovú školu DR SR s celorepublikovou pôsobnosťou. Celkovo 120 lôžok pre poslucháčov a 15 lôžok pre prednášajúcich, byt správcu, klubovne, vstupné priestory. Budova priamo naväzuje na učebňovú časť školy.

Projekt : December 2000 až September 2002 – Realizácia : Máj 2003

Hlavný projektant : Ing. arch. Jozef Frtús – ARCHUS

Miesto : Lazovná ulica, Banská Bystrica

Investor : Daňové riaditeľstvo SR, Nová 13, B. Bystrica