Dom Tajovského 3, B. Bystrica – Prestavba a prístavba

Pôvodnú PD vypracoval Ing.arch. Peter Engler v máji 2013. Farebnosť strechy bola daná, strecha už bola zrealizovaná. S pánom architektom Englerom som riešenie konzultoval a o riešení stavby naším ateliérom od prvej chvíle vedel.
Opis navrhovaného riešenia:
Stavba bola v realizácii v zmysle pôvodnej dokumentácie. Realizácia stavby pôvodným majiteľom bola pozastavená. Stavbu sme v takomto stave prevzali, pričom sme dostali nové zadanie - vytvoriť v stavbe administratívne priestory. Navrhované dispozičné riešenie malo vyhovieť požiadavkam klienta na zriadenie kancelárskych priestorov pre 22 pracovníkov v prízemí a 16 v poschodí. Na požiadavku klienta sme navrhli aj prístavbu dvoch kancelárií v prízemí (54m2), pričom pôvodne navrhovanú prístavbu zimnej záhrady v čele objektu sme navrhli asanovať (53m2).

Po ukončení výstavby objekt slúži ako ADMINISTRATÍVNA BUDOVA. V objekte sú dva samostatné nebytové priestory, jeden v prízemí a druhý na poschodí, každý z nich má vlastný vstup a samostatné odberné miesto pre zásobovanie energiami (elektrickú energiu, plyn a vodu).
Súčasťou projektu bolo riešenie okoli aobjektu a sadových úprav. Navrhli sme aj premiestnenie brány vjazdu tak, aby bola praktická z pohľadu prevádzky ulice (auto čakajúce na vjazd nezavadzia premávke a má dostatočný priestor pre manéver).