Inbetween Cities – Mestá medzi mestami

Vypisovateľ : EUROPAN France
Umiestnenie : Návrh sa neumiestnil
Dátum spracovania : 04/2001
Snáď každý architekt pozná francuzsku organizáciu Europan (Európske hnutie pre novú architektúru), ktoré usporiada každé 2 roky celoeurópsku súťaž. Šiesteho ročníka sme sa zúčastnili spoločne a riešili sme zaujímavú viedenskú lokalitu.
V súťaži EUROPAN 6 s témou „Mestá medzi mestami“ sme riešili lokalitu vo viedenskej štvrti Simmering. Jednalo sa o ideovo-architektonický návrh vrátane riešenia časti funkčnej náplne v území.

Čistota riešenia a variabilnosť priestorov tvoria trvalý predpoklad pre dlhodobé funkčné využitie územia vo vzťahu ku konkrétnym mestotvorným požiadavkám v meniacich sa podmienkach trhového hospodárstva a moderných technológií.
V areáli je implatnovaná časť autentickej identity územia (technické a kancelárske zázemie vozovne), ktorá nie je vnímaná ako deštruktívna, ale ako neškodná súčasť života v mestskom celku.
Ako požiadavku súčasnosti sem bolo požadované umiestniť bývanie a časť služieb v navrhovanom rozsahu.
Ako nadštandardný prvok, ale vo vzťahu k vývoju komunikačných technológií nevyhnutný, sme navrhli aj internetové centrum, ktoré bude spĺňať náročné požiadavky prichádzajúceho obdobia.
Cielom tejto fúzie aj za pomoci architektonického stvárnenia sa projekt snaží premostiť tri etapy historického vývoja mesta : minulosť – súčasnosť – budúcnosť.
Predpokladaný počet vytvorených pracovných miest v lokalite je 245 pracovníkov v rôznych prevádzkach, približne 10% z toho smenových.
Základné bilancie návrhu :

bývanie 6260 m2 = 28 %
služby a komercia 6735 m2 = 30 %
ostatné (neurčené) e-centrum 9345 m2 = 42 %
Obostavaný priestor objektov : 76 170 m3