Golfová akadémia „LITTLE BEAR GOLF COURSE“, Tále

Golfová akadémia „LITTLE BEAR GOLF COURSE“, Tále

Little bear golf course - vlastná stránka

Stavba je umiestnená na mieste bývalého kempingu na Táľoch, okres Brezno, ako príslušenstvo existujúceho 18 jamkového Golfového ihriska Gray Bear. Hlavné zariadenie akadémie pozostáva z cvičných jamkovísk pre nácvik krátkej hry (čipovanie a patovanie) a z deviatich krátkych jamiek, ktoré je možné hrať aj reverzne (1-9, resp. 10-18), nie však súčasne, ale v časovej segregácii. Ihrisko bude vybudované na území, ktoré kedysi zaberal autokemping s primeraným rozšírením do časti lesoparku, ktorý bol súčasťou kempovacích plôch.

Za účelom vybudovania akadémie bude využitá aj časť objektu bývalej sociálnej budovy kempingu Tále s miernou dispozičnou úpravou nenosných častí stavby (pozri SO 01). Výstavba akadémie prebehla v jednej etape na celom území súčasne.

Dispozičné riešenie ihriska navrhli americkí dizajnéri pod vedením pána menom Bob Walton, ktorí navrhli aj veľké ihrisko – Gray Bear, ktoré je v prevádzke od roku 2002. Pri navrhovaní boli brané do úvahy miestne danosti, napríklad zalesnenie mladými drevinami, ktoré boli ponechané ako súčasť ihriska, terénne danosti, ktoré sú využité na prevádzku akadémie

Niečo o ihrisku z časopisu investora: Podbrezovan.sk