Hlavná hasičská stanica v Brezne

Čiastočná rekonštrukcia a rozšírenie hasičskej stanice pre mesto Brezno. V roku 1999 bol štúdiou navrhnutý celý areál ako vyhliadkový cieľ. Postupne dochádza k realizácii jednotlivých budov do komplexu areálu. Zatiaľ je zrealizovaná hlavná prevádzková budova, ktorá zabezpečuje prevádzku HaZZ. V realizácii je budova dielní a garáží a v štúdii sa počíta aj s výstevbou administretávnej budovy HaZZ v uličnej čiare Rázusovej ulice.

Spoluautor : Ing. arch. Jozef Frtús – Archus.

Začiatok realizácie 07/1999, až do dnešných dní etapovite v realizácii

Investor : OR HaZZ Brezno, cez Okresný úrad v Brezne.