Spracovaná bola len architektonická štúdia, práce na projekte zatiaľ neboli zahájené. Podľa údajov žijúcich potomkov objekt niekdajšieho hotela Boston v Brusne pochádza z roku 1929, kedy bol postavený v pôvodnej podobe. Štúdia navrhuje obnovu objektu do jeho pôvodnej funkcie – hotela. Východná prístavba do dvora bude plniť funkciu spoločenskú a ubytovaciu, západná prístavba je jednopodlažná a sú v nej obslužné priestory kuchyne.
Dátum spracovania štúdie : December 2008

Miesto : Brusno 64, Okr. B. Bystrica

Investor : Hotel Boston, s.r.o., Bratislava