MESTSKÝ PARK HORNÉ LANICE – ZVOLEN
Umiestnenie : Návrh získal 1. cenu spolu s návrhom ateliéru DUMA Trnava, z celom 15-tich oboslaných. Udelené boli dve prvé a dve tretie ceny.
Riešiteľ :
ing. arch. Tomáš Sobota Ing. Peter Sládek, Zvolen Účelom súťaže bolo získať najlepšie Urbanisticko- idové riešenie pre pretvorenie priestoru medzi korytom rieky Hron a elektrárenským kanálom vo Zvolene.
Dátum spracovania : 11/2009