Koncept riešenia vychádza zo snahy zabezpečiť čo najlepšie preslnenie obytných priestorov navrhovaných bytových jednotiek. Natočenie obvodových stien vo fasádnej časti objektu zachytáva širšie spektrum slnečných lúčov počas dňa ako pôvodná línia fasády. Nová tektonika stien je doplnená aj navrhovaným 3D fasádnym obkladom. V kombinácii s jednoduchými klasickými oknami vznikne zaujímavé a zároveň nerušivé členenie fasády vhodné aj do historickej zástavby.

Nadstavbou vzniknú priestory na 2 nadzemnom podlaží s 3 novými bytovými jednotkami na celkovej podlažnej ploche 287,24 m2. Budú prístupné navrhovaným krytým exteriérovým schodiskom z dvorovej časti objektu. Schodisko vedie na pavlač a do zádveria, odkiaľ sú samostatné vstupy do 3 bytových jednotiek podľa požiadaviek objednávateľa. Byt č.1 je 4-izbový s terasou a úžitkovou plochou 92,14 m2. Súčasťou bytu je aj zapustená loggia. Byt č.2 je 2-izbový s úžitkovou plochou 39,27 m2 určený na prenájom. Byt č.3 je 2-izbový s terasou a úžitkovou plochou 71,20 m2. V bytoch č.1 a 3 sú navrhnuté krby v rámci obývacích izieb.

Celková plocha pozemku p.č. 136: 323, 00 m2
Zastavaná plocha pozemku p.č. 136: 277,50 m2
Podlažná plocha 2.NP: 287,24 m2
Úžitková plocha 2.NP: 202,61 m2
Obytná plocha 2.NP: 151,18 m2
Investor: Súkromná spoločnosť
Štúdia a projekt: 2019