Námestie v Brezne – Rekonštrukcia – II.Etapa

Rekonštrukcia námestia Generála Milana Rastislava Štefánika v Brezne. Celková rekonštrukcia námestia je rozdelená na viaceré projektové etapy. Paradoxne sa ako prvá zrealizovala II. etapa – celá plocha pod zvonicou vrátane priľahlých plúch a chodníkov. Do priestoru sme okrem iných prvkov pridali fontánu – repliku stredovekej studne, ktoré stála na rovnakom mieste.

Projekt : September 2000 – Realizácia : Apríl 2003

Spoluautor : Ing. arch. Jozef Frtús – ARCHUS

Investor : Mesto Brezno