Obnova fasád administratívnej budovy nachádzajúcej sa v MPR B. Bystrica. Projekt riešil zateplenie obvodového plášťa, výmenu okien, nové farebné riešenie. Stavba je na Kuzmányho ulici číslo 16 v Banskej Bystrici. Riešili sme tiež interiér vstupných priestorov.

Projekt : Jún 2007 – Realizácia December 2007

Investor : Hold, s.r.o., Banská Bystrica