Súkromná záhrada Banská Bystrica

Návrh záhrady pri novopostavenej vile mestského typu v lokalite Malachovské skalky. Veľmi hodnotná jednoduchá kompozicia, harmonizujúca s architektúrou domu.

Návrh : Máj 2002, realizácia Jún 2003

Miesto : Murgašova ulica (pri SPŠ), B. Bystrica

Návrh zelene : SadArch-Ing. Zuzana Sobotová

Investor : Súkromný investor, B. Bystrica