Súkromná záhrada Banská Bystrica

Návrh záhrady pri novostavbe domu na ulici "Pod Stráňou" vile mestského typu. Stavebne náročnejšie riešenie záhrady - ale pomerne atypické na dobu svojho vzniku.

Návrh : Máj 2001, realizácia September 2002

Miesto : Ulic Pod Stráňou (za THK), B. Bystrica

Návrh zelene : SadArch-Ing. Zuzana Sobotová

Investor : Ing. J. K. a manželka