Súkromná záhrada Banská Bystrica

Návrh záhrady pri zrekonštruovanej vile mestského typu. Veľmi hodnotná jednoduchá kompozicia, harmonizujúca s architektúrou domu. Projektant rekonštrukcie domu : Ing. arch. Štefan Moravčík.

Návrh : Máj 2003, realizácia September 2003

Miesto : Murgašova ulica (pri SPŠ), B. Bystrica

Návrh zelene : SadArch-Ing. Zuzana Sobotová

Investor : Ing. J. L. a manželka