Súťaž: Materská škola Selce

Zúčastnili sme sa súťaže Materská Škola Selce. Náš návrh nezískal cenu. Napriek tomu je skvelé, že takáto súťaž prebehla! Výsledky boli uverejnené 22.2.2016 na portáli ARCHINFO.

Vyhlasovateľ súťaže: Obec Selce, okres Banská Bystrica. Do súťaže bolo podaných 43 súťažných návrhov. Náš návrh bol podaný v deň odovzdania, 10.februára 2016 o 10:00 pod číslom 14. 1. cenu získal návrh od architektov studio B52.

Grafická časť nášho návrhu: