Vstupný vestibul budovy HOLD

Vestibul bolo potrebné obnoviť, pretože pôvodné riešenie už nevyhovovalo požiadavkám prevádzkovateľa budovy. Bolo vytvorené nové riešenie s premiestnením informátora do novej polohy, lepšie presvetlenie vestibulu a nové farebné riešenie.

Projekt : Marec 2008 – realizácia : November 2008

Miesto : Kuzmányho ul. 16, B. Bystrica

Investor : HOLD, s.r.o., Banská Bystrica