Výtvarný návrh plochy pri KD Podbrezová

Výtvarný návrh plochy pri KD Podbrezová

Predpolie objektu kultúrneho domu v Podbrezovej. Pôvodný návrh dlažby vypracoval p. architekt Roman Turčan. S jeho súhlasom bolo zmenené výtvarné riešenie nášlapnej vrstvy dlažby, technická časť projektu ostala pôvodná.

Návrh : September 2006, realizácia : Máj 2007

Miesto : Priestor pred Kult. domom Podbrezová

Investor : Železiarne Podbrezová, a.s., Kolkáreň 35, Podbrezová