Záhrada dvora radového domu Banská Bystrica

Záhrada dvora radového domu Banská Bystrica

Existujúci rodinný dom má dvor, ktorý je sprístupnený z kuchyne RD, má pomerne dobré presvetlenie a preslnenie, ale nespĺňa nároky na jeho využitie ako „letnej obývačky“. ieľom návrhu je dosiahnuť lepšie zapojenie dvora, zvýšiť jeho funkčnosť a estetickú hodnotu.

Návrh dvora radového domu vychádzal z požiadavky dotvorenia a pretvorenia dvora tak, aby spĺňal vyššie nároky na exteriérové príslušenstvo rodinného domu, ktoré by malo mať adekvátny relaxačný charakter. Navrhli sme riešenie so stavebnými úpravami existujúceho oporného múru a bazéna na vrchnej terase, ktorý sa už roky nevyužíva. Priestor, ktorý vznikne úpravami – vybúraním časti múru a boku bazéna navrhujeme využiť pre posedenie ako priestor pod altánkom, alebo pergollou. Nová výška terénu podlahy altánku bude 750 mm.

Práce budú pozostávať z búracích prác, stavebných úprav, zariadení exteriéru – povrchový úprav a sadových úprav.

Návrh : Marec 2011, realizácia Jún 2012 – podnes.

Miesto : Radové domy Kráľová, B. Bystrica

Návrh a realizácia zelene : SadArch-Ing. Zuzana Sobotová