Zateplenie a obnova fasád budov

Spracovali sme projektovú dokumentáciu na zateplenie obvodových plášťov viacerých bytových domov, alebo verejných budov. Väčšina týchto úprav na fasádach bola spojená aj s úpravami spoločných priestorov, alebo vylepšenie vstupov, zateplenie stropov pivníc, prípadne zateplenie strechy.

V rámci obnovy sa okrem návrhu farieb a materiálov posudzuje aj únosnosť plášťa, hygienické hľadisko obnovy fasády, požiarnotechnické hľadisko, energetické hľadisko, navrhuje sa rekonštrukcia bleskozvodov, prípadne iné nárokované služby. Obvyklá úspora energií, doshahnutá obnovou plášťa je v rozmedzí od 42 – 53% v závislosti od použitých materiálov a technológií a od stavu objektu pred obnovou. Obnovou fasád sa samozrejme predlžuje celková životnosť stavby.

Konkrétne išlo o tieto stavby :

Obnova fasád – Bytový dom Sásová – Karpatská ulica č. 4, Banská Bystrica
Obnova fasád – Bytový dom Sásová – Starohorská ulica 1-3-5-7-9, Banská Bystrica
Zateplenie fasád – Hotel Stupka – Tále, investor Tále, a.s., Horná Lehota

Obnova fasád objektu HOLD, s.r.o., Kuzmányho ulica, B. Bystrica

Obnova fasád – Bytový dom Fončorda – Ulica THK 25-26-27, Banská Bystrica
Obnova fasád – Bytový dom Fončorda – Tulská ulica 113-115, Banská Bystrica
Návrh farebnosti4
Návrh farebnosti5
Návrh farebnosti6
Návrh farebnosti7
Zateplenie obvodového plášťa budovy Mestského úradu, ČSA 26, Banská Bystrica
Návrh farebnosti9
Návrh farebnosti10
Návrh farebnosti12
Návrh farebnosti13
Obnova fasád – Bytový dom Podlavická cesta 23-29, Banská Bystrica
Návrh farebnosti15
Návrh farebnosti16
Variant farebnosti 1
Variant farebnosti 2
Variant farebnosti 3
Variant farebnosti 4
Výsledný návrh – detail
Obnova fasád – Bytový dom Fončorda – Ulica THK 31-32-33, Banská Bystrica
Návrh farebnosti14
Výsledný návrh
Návrh farebnosti16