SoBBlog #1: Chodecké rébusy Banskej Bystrice

Už dávnejšie premýšľam nad zámerom začať trochu blogovať z pohľadu architekta, ktorý chodí po meste s otvorenými očami a všíma si aj nedostatky (okrem krásy nášho mesta, samozrejme). Prinášam prvý blog k tejto problematike, ktorý si všíma predovšetkým chodecké anomálie. Mesto síce začalo budovať napríklad cyklochodníky, čo je teda úctyhodné (veď o rok bude 30 rokov tomu, ako "padol" "bývalý" režim), no stále je čo vylepšovať... Prosím berte v úvahu, že tu uvedené sú len niektoré z príkladov, ktoré som si osobne všimol. Iste ich je v našom meste požehnane...

Príklad 1: Bakossova ulica:

bakossova
Priechod pre chodcov na Bakossovej ulici. Mieri priamo do "zelene". O sklopenom bezbariérovom obrubníku ani nehovorím...

Príklad 2: Tajovského ulica:

estakada
Na tejto frekventovanej tepne priechod pre chodcov absentuje úplne. O sklopených obrubníkoch a slepeckých značkách zase nebudeme ani hovoriť - tu je to o to horšie, že chodník je v podstate nový. Toto je príkladom toho, ako sa to u nás robí. Chodník je ukončený a nepokračuje k parku na Belvederi. Upozorňujem na existenciu STN 73 6425 - Stavby pre dopravu. Autobusové, trolejbusové a električkové zastávky a STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic.

Príklad 3: Švermova ulica

plaz
Takto to vyzerá pred areálom ZAaRES-u - úplne absentuje chodník na strane plážového kúpaliska (čo je v lete dosť frekventovaná lokalita). Prechod zase končí v zeleni.

Príklad 4: Cesta k nemocnici

CEsta_K_Nem
Tak - toto je pekný príklad ako sa mestská infraštruktúra "napojila" na obchvat. Chodník sa proste skončil so stavbou obchvatu. A chodec akože kam má ísť...? Nechýba tu niečo? Čo na to STN (Slovenské technické normy)? Upozorňujem na existenciu STN 73 6425 - Stavby pre dopravu. Autobusové, trolejbusové a električkové zastávky a STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic.

Príklad 5: Karlovo - zastávka..?!

Karlovo2
Myslím, že fotka je dosť štedrá na výpoveď. Cestujúci nosia do autobusov blato. Ako je toto vôbec možné - osadiť označenie zastávky bez ďalších náležitostí...? Vyjadruje sa k tomu niekto kompetentný? Okresný úrad, odbor dopravy...? Dopravný inšpektorát? Kto? Asi si môžem zabiť označenie zastávky kam chcem a autobusy tam začnú stáť. Skúsim dakedy. Hoci aj pred domom. Upozorňujem na existenciu STN 73 6425 - Stavby pre dopravu. Autobusové, trolejbusové a električkové zastávky a STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic.

Príklad 6: Karlovo - nový chodník

Karlovo1
Úplne bez rozmyslu. Nedávno opravený chodník. No comment... Upozorňujem na existenciu STN 73 6425 - Stavby pre dopravu. Autobusové, trolejbusové a električkové zastávky a STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic.

Príklad 7: Ulica Stavebná

LION1
Naozajstná perla bezbariérovosti. Nepotrebuje žiadny ďalší komentár...

LION2
Upozorňujem, že tento chodník má byť kusom cyklocesty, ak sa nemýlim... Tak nech sa páči. Už len dobrý mountainbike :-)

Pridaj komentár