SoBBlog#2: Paškvil OC Point

Toť včera som šiel pešo cez Hušták okolo OC Point. Neuveriteľné, koľko anomálií sa dá nájsť na tak malom mieste. Je to plné nezmyslov. Narýchlo vymenujem:

- značka je osadená v jazdnom pruhu cyklochodníka. Tu asi ani prilba veľmi nepomôže. AU. (cyklopruh má normou predpísané ochranné pásmo 0,5 m po oboch stranách)
- cyklochodník sa končí zvislou značkou, ale jeho vodorovné značenie pokračuje,
- priechod pre chodcov nelogicky končí pred cyklochodníkom. Kto je teda v danom mieste prednejší? Cyklista alebo chodec? hm?,
- slepecký pás z priechodu navádza k obrubníku a paradoxne nie k slepeckému pásu smerujúcemu pozdĺž chodníka,
- slepecký pás chodníka je v tesnom kontakte s pruhom cyklochodníka. Cyklisti teda budú slepcov "otĺkať"? (cyklopruh má normou predpísané ochranné pásmo 0,5 m po oboch stranách)
- značka v cyklopruhu hovorí aj o konci chodníka. Čo? ako? kde? chodci, tu stojte.


Môj názor je, že ak to mesto takto prevezme, tieto komunikácie, tak to nikdy nepochopím. Čo na to dopravný inšpektorát?

Takto to tam vyzerá:

IMG_6015
Fotografiu som vyhotovil ja sám.

Pridaj komentár