Súťaž „Prírode blízka infraštruktúra v krajine stredného Pohronia“

Vojšín, 819 m.n.m.


Znovu som sekretárom architektonicko-krajinárskej súťaže, tentokrát “PRÍRODE BLÍZKA INFRAŠTRUKTÚRA V KRAJINE STREDNÉHO POHRONIA”, ktorej termín odovzdania návrhov je 07. júl 2020.

Predmetom súťaže bolo riešenie:
  • vyhliadkového bodu na vrchu „Vojšín“ (819 m.n.m.) pri obci Malá Lehota, na hranici k.ú. Mala Lehota a Nová Baňa. Vrcholom prechádza náučný chodník Vojšín.
  • pozorovacieho bodu pri národnej prírodnej pamiatke „Andezitové kamenné more“
  • návrh orientačných prvkov pre náučný chodník Vojšín , ktoré budú použité v budúcnosti aj na iných turistických destináciách stredného Pohronia.

    Výsledky súťaže doli vyhlásené 23.07.2020 a sú dostupné na stránke vyhlasovateľa , alebo na serveri Archinfo.sk .
  • Pridaj komentár