Administratívna budova ATE v Bratislave – Modernizácia

Projekt rieši sanáciu, modernizáciu a nadstavbu budovy, ktorú má vo vlastníctve investor. Budova je na pozemku v prenájme, majiteľom pozemku je Letisko M.R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. 823 11 Bratislava 21. V budove sú prevádzkové priestory investora. Budova je zlom technickom stave a je nevyhnutné ju sanovať, resp. modernizovať. V súvislosti s touto stavebnou operáciou sa počíta s nadstavbou jedného podlažia a rekonštrukciou blízkeho okolia objektu. Modernizácia navrhuje aj úpravy dispozičného riešenia stavby. Navrhované dispozičné riešenie je jednoduché a zakladá sa na požiadavkách investora. V I.NP sú navrhované prevádzkové priestory posádkovej služby investora pre nočné služby; v II. sú navrhované administratívne priestory – kancelárie so zázemím; v III. NP sú navrhované 4 ks ubytovacie bunky pre príležitostné ubytovanie hostí a zamestnancov (pilotov, záchranárov a lekárov) a jeden jednoizbový byt pre správcu objektu.

Štúdia / DUR : Máj 2010, Nerealizovaný projekt
Miesto : Letisko M.R. Štefánika v Bratislave – chránený areál
Investor : ATE, s.r.o., Poprad