Nový rodinný dom pre staršiu rodinu - na dôchodok. Navrhnutá stavba je jednopodlažná, určená pre individuálne bývanie investora. Stavba je navrhovaná v zmysle požiadaviek na dom nadštandardných výmer. Navrhujeme rodinný dom samostatne stojaci, murovaný, prízemný s pultovými strechami a malým podpivničením pod jednou z garáží, samotný dom nebude podpivničený.
Založenie objektu je navrhnuté povrchové na základových pásoch a pätkách (preverí geologický prieskum územia vo vyššom stupni PD). Založenie a konštrukčné riešenie stavby bude upresnené vo vyššom stupni PD.
Konštrukčne je objekt navrhnutý ako kombinovaný systém. Zvislými nosnými konštrukciami objektu budú obvodové a murované steny z pálenej tehly hrúbky 300 resp. 250 mm, vo vnútri dispozície sú konštrukcie tvorené nosnými stenami hrúbky 300 a 250 mm a železobetónovými monolitickými stĺpmi. Všetky murované steny sú ukončené železobetónovými stužujúcimi vencami. Projekt pre stavebné povolenie (vyšší stupeň PD) upresní navrhované konštrukčné riešenie stavby.
Zastrešenie je navrhnuté v tvare sústavy pultových strechy so sklonom 12° s odvodnením do tradičného dažďového žľabu. Konštrukcia krovu je drevená tesárska v kombinácii s lepenými drevenými krokvami. Strešnú krytinu navrhujeme ľahkú - plechovú, falcovanú, prípadne prekladanú. Strechu navrhujeme s protisnehovým systémom pre daný sklon strechy. Na streche navrhujeme umiestniť fotovoltaické články.
Prevádzkové riešenie stavby vychádza z požiadaviek investora. Pri vstupnom nádvorí na severozápadnej strane domu navrhujeme jednu dvojgaráž a jednu jednoduchú garáž s vjazdom oddelene. Vráta garáží navrhujeme rolovacie, resp. výsuvné.
Hlavné priestory domu – obývaciu izbu s terasou s výhľadom na okolie, spojenú s veľkou jedálňou a kuchyňouavrhujeme umiestniť na juhozápadnú stranu domu. Na sever navrhujeme garáž a vstupné priestory. Klient si želal spálňu na západnú stranu. Na západnej strane navrhujeme krytú obytnú terasu so zimnou záhradou, kde bude možné podávať jedlá priamo z kuchyne, resp. jedálne. Súčasťou domu je poľovnícka miestnosť, miestnosť pre fitness a náraďovňa. Nočné priestory spálne navrhujeme s príslušenstvom – kúpeľňou, šatníkom a práčovňou.
Navrhujeme dom vo vysokom energetickom štandarde, so zateplením stien až 200 mm, s vykurovaním tepelným čerpadlom. Strechu navrhujeme tesárskej konštrukcie so skladaným súvrstvím, krytinou z falcovaného plechu, so spádovaním do tradičných dažďových žľabov.