Novorealizovaný trojpodlažný objekt bol developersky koncipovaný bez konkrétneho funkčného zamerania so zámerom vytvorenia otvorených  prenajímateľných priestorov. Pomerne rýchlo po jeho realizácii boli priestory prenajaté rôznym užívateľom. Voľné dispozičné riešenie s pevným  komunikačným a hygienickým jadrom umožnilo nájomcom previesť flexibilné členenie priestoru ľahkými deliacimi konštrukciami pre požadovaný účel.

Projekt : Apríl 2009 – realizácia : Október 2010
Miesto : Ul. Medený Hámor, B. Bystrica
Spoluautor : Ing. arch. Jozef Frtús – ARCHUS
Investor : Vending Invest, s.r.o.