Predkladaný projekt navrhuje novostavbu objektov areálu podľa požiadaviek investora. Ide o budovu nezávadnej výroby, technologickej firmy, ktorá vyrába prípravky pre automatizáciu vo výrobe.
Predmetom projektu je celý areál firmy, vrátane administratívnej časti, zázemia pre zamestnancov, výrobných hál, skladových priestorov, oplotenia, miesta pre zber odpadu a okolité spevnené plochy vrátane parkovísk.
Firma Stanko s.r.o. sa venuje od roku 1996 zavádzaniu automatizácie výrobných procesov v spoločnostiach pracujúcich v automobilovom, energetickom a strojárskom priemysle nie len na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách Európy. Od počiatku má vlastný vývoj, vlastné projektovanie, vlastnú konštrukciu a vlastnú výrobu.

Celá stavebná investícia je logicky rozdelená na jednotlivé stavebné objekty v zmysle koncepčného návrhu. Samostatná je budova pre administratívu, správu a riadenie vrátane vývojového pracoviska softvérových riešení (SO 01), samostatná budova zázemia zamestnancov - výdajňa jedál a šatne (SO 02).
Hlavná hala pre čistú výrobu (SO 03) je tvorená jedným objektom, ktorý bude pre účely výroby rozdelený na tri priestory - hrubú výrobu (prípravu materiálov, opracovávanie plastov a kovov, CNC frézovanie), montáž a odlaďovanie, čo sú hlavné tri výrobné fázy. Príslušenstvo haly výroby tvoria skladové priestory (južný trakt SO 03 a samostatný nevykurovaný sklad - SO 03.1)
Hlavný vstup do objektov firmy je orientovaný medzi objekty SO 01 a SO 02. Vzájomné vzťahy objektov v dispozičnom usporiadaní umožňujú bezpečný, bezkonfliktný a plynulý pohyb zamestnancov v areáli stavby, čo zvyšuje efektivitu výroby.

Štúdia: 2019
Územné rozhodnutie: 2020
Projekt: 2020
Plánovaná realizácia: 2021-2022

Investor: Stanko s.r.o.
Základné bilancie areálu:
Celková plocha pozemkov: 11.974 m2 100 %
Zastavané stavbami: 3.564 m2 29,76 %
Spevnené plochy: 4.513 m2 37,69 %
Zeleň: 3.897 m2 32,55 % (min. 15% je požadovaných)

Plochy parkovísk v m2: 670 - 12,1 % (94 stojísk)
Plochy ostatné (vozovky) v m2: 1.821 - 32,8 %
Ostatné (SO10, okap.chod.) v m2: 94 1,70 %