Bytové domy Bánovce n. Bebravou – Dubnička

Projekt navrhuje novostavbu troch bytových objektov na pozemku, p.č. 790/5, k.ú. Bánovce nad Bebravou, ktorý je vo vlastníctve mesta Bánovce nad Bebravou. Objekty nebudú podpivničené, budú mať päť nadzemných podlaží vrátane prízemia, prístupné budú z terénu. V každej z obytných budov navrhujeme 22 bytových jednotiek Kategórie I, celkom 3 objekty, t.j. 66 bytových jednotiek. Projekt navrhuje taktiež úpravy okolia objektu vrátane príslušných parkovacích miest, stanovísk pre zber odpadu. Objekty je osadený tak, aby vyhovoval všetkým ochranným pásmam v území a hygienickým nárokom na stavby a ich užívanie. Dopravné napojenie je možné iba z ulice Svätoplukova, ktorá je v UPN-M kategorizovaná ako B2-MZ 13,5/50. Objekty bytových domov budú mať vlastnú ulicu, ktorú navrhujeme zohruhovať, a to najmä z dôvodov praktických (príjad hasičskej techniky, obsluha územia (zber TOK a pod.) Vjazd z ulice Svätoplukova navrhujeme existujúcim napojením, ktoré bolo vybudované napojením.

Bilančné údaje stavby :

Počet nadzem. podlaží celkom : 5 (1+4) pre každý z objektov
Podlažná plocha v m2: 3 x 1 618,8 = 4 856,4
Zastavaná plocha v m2 : 3 x 341,4 = 1 024,2
Úžitková plocha v m2 : 3 x 1 349,3 = 4 047,9
Plocha parcely v m2 : 7 358
Obostavaný priestor v m3 : 3 x 4 822,7 = 14 468,1
Obytná plocha v m2 : 3 x 633,4 = 1 900,2

Štúdia + DUR : Január 2012, nerealizované

Miesto : Bánovce nad Bebravou – Dubnička

Investor : MEC CORP plus, s.r.o.