Hlavná prevádzková budova Letiska Očová

Na existujúcej stavbe a jej okolí navrhujeme v zmysle požiadaviek nasledovné:
– dispozičné úpravy a vybudovanie niektorých nových otvorov za účelom vbudovania prevádzky reštaurácie s kuchyňou a jej zázemím v prízemí objektu s oddeleným zásobovacím a služobným vstupom. Kapacita reštaurácie 20 stoličiek v interiéri, 6 za barovým pultom, 20 stoličiek v exteriéri na navrhovanej terase. Reštaurácia bude mať jednu separátnu miestnosť na východnej strane objektu, ktorá bude prechodná do exteriérovej zóny pre návštevníkov.

– vbudovanie nového schodiska a nových WC vo vysokom priestore niekdajšej padáčkárne
úprava exietujúcich priestorov kancelárií

– vybudovanie nového vstupu do objektu reštaurácie na južnej strane bývalej padáčkárne

– vybudovanie prekrytej terasy reštaurácie na severnej strane objektu otočenú k letiskovým dráham

– zriadenie ideálne krytej vyhliadkovej terasy na terajšej streche bývalej padáčkárne

– nadstavbu priestoru dispečingu letovej prevádzky nad strechou na východnej strane objektu

– možnosť zriadenia terás na streche nad 2.NP pre návštevníkov letiska

– vybudovanie samostatného prístrešku pre zber odpadu z objektu a reštaurácie

– zriadenie parkovacích plôch pri objekte vrátane státia pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie, odstavného stojiska pre vozidlo dodávky

– vybudovanie zázemia pre návštevníkov v podobe mobiliáru a vybavenia pre deti na východ od objektu

– zníženie energetickej náročnosti výmenou výplní otvorov na nové, zateplením obvodového a strešného plášťa

Záber nových priestorov pre kuchyňu a jej zázemie využíva existujúcu dizpozíciu v čo najväčšej možnej miere. Navrhujeme existujúce schodisko odstrániť ako nevhodne situované vzhľadom na potrebu využitie práázdneho priestoru niekdajšej padáčkárne, kde navrhujeme umiestniť nové schodisko, ktorým sprístupníme aj 2. Np a navrhovanú vyhliadkovú terasu, resp. terasy.
Návrh jednoznačne oddeľuje priestory pre verejnosť a priestory pre zázemie a prevádzku letiska s aeroklubom. V existujúcich nevyužitých priestoroch kancelárií navrhujeme sčasti vybudovať malú poslucháreň pre účely školení. Existujúce kancelárie, ktoré sa nachádzajú v budove hangúru navrhujeme premiestniť do tejto budovy, kde by všetky administratívne práce letiska mali byť kumulované. Za týmto účelom navrhujeme aj miestnosť pre rokovania a podľa požiadavky objednávateľa nový dispečing.

Dátum spracovania : Február 2015

Miesto : Letisko Očová, obec Očová, okres Zvolen

Investor : 3sixty constulting, s.r.o., Bratislava