Navrhujeme nasledovné stavebné zásahy:
- dispozičné úpravy podľa požiadaviek objednávateľa
- zníženie úrovne podlahy o min. 300 mm
- vbudovanie stropu do časti objektu, ktorého nosné konštrukcie budú mať vlastné založenie a bude uložený na samostatnej konštrukcii
- zriadenie novej plynovej kotolne za účelom vykurovania objektu (oddelene pre prenajímateľné priestory
- výmenu výplní vnútorných otvorov aj otvorov v obvodových konštrukciách za nové
- rekonštrukciu opláštenia objektu vrátane zateplenia obvodového plášťa
- zateplenie strechy objektu s novým pokrytím
- zníženie energetickej náročnosti stavby zateplením obvodových stien a strechy
- preložku požiarneho rebríka

Objekt bude dispozične rozdelený na dve polovice, z ktorých jedna bude slúžiť majiteľovi pre drobnú nezávadnú výrobu (digitálne terminály pre rôzne účely) je vhodná na prenájom ďalšej osobe. V prízemí disponuje priestor prenajímateľnou plochou o výmere 208 m2.

Realizácia nových vstavkov je možná iba ako samostatná konštrukcia s  novými základmi a  nosnými zvislými ako aj vodorovnými konštrukciami. Čiastočne sa môžu priťažiť stĺpy a  základy skeletu.

Navrhovaná farebnosť je len orientačná, voľba výraznej farby na fasáde bude prehodnotená vo vyšších stupňoch PD.
Štúdia : 2018
Projekt: 2019
Investor: Súkromná firma