Projekt navrhuje novostavbu objektu na mieste existujúcej stavby – dnešného hangáru pre malý vrtuľník na pozemku p.č. 5158/4, ktorý sa už niekoľko rokov nepoužíva, pretože pri heliporte bol vybudovaný hový hangár pre väčší vrtuľník na parc. č. 5163/7. Starý hangár stojí na pozemku vo vlastníctve Air Transport Europe, spol. s.r.o. Na Letisko, 058 98 Poprad – Tatry, p.č 5158/4, k.ú. Žilina, ktorý je súčasťou areálu nemocnice s poliklinikou v Žiline. Pozemok p.č. 5158/1, ktorý ho obklopuje patrí Slovenskej republike v správe Fakultnej nemocnice s poliklinikou, V.Spanyola 43, 012 07 Žilina.

Prevádzkovateľom objektu v súčasnosti je a v budúcnosti bude investor, Air Transport Europe, s.r.o., Poprad, ktorý v zmysle rozhodnutia MZ SR prevádzkuje VZZS na území Slovenskej republiky. Stavba bude slúžiť pre posádku záchranárskeho vrtuľníka, stredisko Krištof 06 v Žiline. V prízemí objektu navrhujeme odpočinkové priestory pre posádku jednotlivo, tzn. 4 odpočinkové miestnosti so spoločným zázemím hygieny. V II. NP objektu navrhujeme hlavnú služobňu so spoločenskou miestnosťou a kuchynkou, vrátane hygienického zázemia. Pri vstupe do objektu navrhujeme sklad zdravotníckeho materiálu a dezinfekčnú miestnosť pre dezinfekciu a čistenie zásahových zdravotníckych pomôcok. Projekt navrhuje taktiež úpravy bezprostredného okolia objektu vrátane napojenia na inžinierske siete. Osadenie objektu je navrhnuté tak, aby vyhovovalo všetkým ochranným pásmam v území, vrátane OP pristávacej plochy existujúceho heliportu.