Radová zástavba Jilemnického ul, Žarnovica

Projekt navrhuje radovú zástavbu 7 rodinných a 7 bytových domov s malometrážnymi bytmi. Investor plánuje vybudovať byty o malých plošných rozlohách a ponúknuť ich na trhu s predpokladom, že budú obývané prevažne mladými rodinami. Pozemok, na ktorom sú navrhované radové domy sa nachádza na Jilemnického ulici v Žarnovici, má takmer štvorcový pôdorys a je prístupný z komunikácie na južnej strane. Pozemok je mierne svažitý v smere zo západu na východ. V smere zo severu na juh je rovinatý. Celková rozloha pozemku je 2235 m2. Projekt nebol realizovaný z dôvodu námietok účastníkov konania.

Štúdia + DUR : August 2007, Nerealizovaná stavba
Miesto stavby : Okr. Žarnovica, Mesto Žarnovica, k.ú. Žarnovica, Jilemnického ul.
Investor : RekoStav s.s. – v.p., Žarnovica