Radový rodinný dom B.Bystrica – rekonštrukcia

Navrhujeme dispozičné úpravy s úpravami otvorov vo fasáde (okná na terasové dvere, dvere na balkón v ulici späť na okná a pod.). V rámci týchto úprav dôjde aj k zásahom do nosných konštrukcií stavby, ktoré bude konštrukčne navrhovať projekt. Existujúce schodisko z I.NP do záhrady, ktoré je prístupné cez kuchyňu navrhujeme zdemontovať.

V I.NP navrhujeme denné priestory domu, novú kuchyňu pri vstupe v mieste dnešnej haly, izbu v navrhujeme spojiť s dnešnou kuchyňou a vytvoriť tak veľkú obývaciu izbu so stolovaním. Tento priestor navrhujeme spojiť s interiérom vybudovaním novej ľahkej terasy, ktorá bude rozdelené na dve úrovne a tak príjemne spojí interiér s exteriérom, keďže úroveň záhrady je 2,4 m pod úrovňou denných obytných miestností. Navrhujeme úpravu kúpeľne tak, aby bol záchod samostatne oddelený. Pranie a sušenie navrhujeme v spodnej kúpeľni.

V I.PP navrhujem dispozičnú úpravu tak, aby kotolňa mala svoj vlastný vstup z exteriéru a navrhovaná garsonka bola od nej oddelená. Ohrev teplej vody navrhujeme riešiť centrálne, pravdepodobne bude nevyhnutné vybudovať nové rozvody do kúpeľní.

V II.NP navrhujeme nočnú časť domu tak, aby žiadna z izieb nebola prechodná a mohla tak slúžiť svojmu účelu bez obmedzení. Navrhujeme úpravu veľkosti kúpeľne na väčšiu a komfortnejšiu.

V záhrade navrhujeme nový altán (prístrešok) pre party s grilom a záhradnou náraďovňou, navrhovaný ako objekt SO 05. Celkové rozmery so zastrešením sú 9,0 x 3,6 m. Súčasťou objektu SO 01 – Rodinný dom bude prístavba vonkajšiej terasy na severovýchodnej strane smerom k existujúcej okrasnej záhrade, ktorá bude vybudovaná súčasne s úpravami na rodinnom dome (SO 01). Nenavrhujeme žiadne nové terénne úpravy okolia domu.