Rekonštrukcia a oprava haly ASO Vending, Bratislava

Na pozemku sa nachádza staršia hala, ktorá bola postavená približne v 50-tych rokoch minulého storočia. Ide o montovanú typizovanú halu v systéme HARD (výrobca Jeseníky). Postavená je na rovinatom pozemku s orientáciou pozdĺžnej osi v smere sever – juh. Oceľový skelet tvoriaci nosnú konštrukciu haly je usporiadaný do modulov. V priečnom smere je rozpon stĺpov 12,1m, v pozdĺžnom smere je zoradených pätnásť modulových osí po 4,5m. Osi štítových stĺpov sú vzdialené od krajných modulových osí 3,05m a ich vzájomná vzdialenosť je 6m. V súčasnosti je hala z väčšej časti nevyužitá, donedávna v jej severnej časti bol v prevádzke autoservis, ostatné časti boli nevyužité. Nosná konštrukcia haly je vo vyhovujúcom stave, projekt navrhuje iba jej revíziu a ošetrenie pred zavesením nového opláštenia. V hale budú tri nezávislé priestory skladov, pričom jeden z nich bude využívať priamo investor. Projekt navrhuje :

– obnovu haly rekonštrukciu obvodového a strešného plásťa,
– vstavok priestorov pre prevádzku skladov (miestnosti pre evidenciu),
– nové pripojenie na vodu, plyn, NN sieť a slaboprúd,
– nové vnútorné rozvody
– požiarnu ochranu stavby, zabezpečenie požiarnych odstupov

Základné údaje: Zastavaná plocha 806 m2, úžitová plocha 903 m2, obostavaný priestor: 4370 m3

Projekt : December 2012 – realizácia : Október 2013

Miesto : Žabí Majer, Bratislava – Rača

Investor : Vending Invest, s.r.o.