Rekreačný dom Montréjeau – revitalizácia

Architektonická štúdia rieši revitalizáciu rekreačného domu v juhofrancúzskom mestečku Montréjeau v predpolí Pyrenejí. Dom je charakteristický originálnym vstupom, ktorý tvoria dva pilóny s kohútmi po stranách vstupnej brány, čo predurčilo jeho názov – Dom s dvomi kohútmi – Villa les deux coqs. Stavba pôvodne slúžila ako pomocný hospodársky objekt neďalekého panstva. V súčasnosti je súčasťou uličnej zástavby a vytvára nárožie ulíc Avenue de Mazères a Rue de la Neste. Vstup do domu je zo strany dvora na juhu. K samotnému objektu je pričlenený dvor so záhradou. Pozemok je oplotený z uličnej strany dekoratívnym oplotením.

Opis existujúceho stavu
V súčasnosti je dom využívaný na príležitostné rekreačné účely. Architektúra domu je striedma avšak charakteristická pre daný región. Minimalistické fasády sú z južnej dvornej strany v pravidelnom rytme členené tzv. francúzskymi oknami so zábradlím. Pri nedávnej prestavbe bola v prízemí pristavaná zimná záhrada z plastových profilov.

Samotný objekt je dvojpodlažný, nepodpivničený s plytkou valbovou strechou. Nosné konštrukcie tvoria obvodové a vnútorné kamenné múry. Pred desiatimi rokmi boli prevedené niektoré stavebné zásahy a murivo bolo sčasti nahradené dobetónovaním nosných stien. Stropy sú prevažne drevené trámové v obidvoch podlažiach. Priečky sú zhotovené ako ľahké sendvičové panely so zabudovanými dvernými otvormi. Strecha je riešená ako sedlová s plytkým sklonom a ukončená valbami z uličnej strany. Viaceré nosné prvky krovu sú narušené hnilobou, spôsobenou hubami a vnikaním dažďovej vody do podstrešia cez popraskané škridle.
Opis navrhovaného riešenia

Zámerom autorského riešenia tejto architektonickej štúdie bolo navrhnúť také dispozičné riešenie domu, aby boli vytvorené separátne bytové jednotky, ktoré však môžu medzi sebou komunikovať možným vzájomným prepojením. Bytové jednotky budú využívané prevažne na rekreačné účely. Dominantnou bytovou jednotkou je dvojúrovňový byt v čele domu so separátnou dennou a nočnou časťou. Denná časť naväzuje na vonkajšiu terasu, prípadne na zimnú záhradu. Zimná záhrada tvorí zároveň aj zádverie pre vstup do ostatných obytných priestorov vedľajšieho bytu. Túto obytnú časť je možné v prípade potreby rozdeliť na dve samostatné bytové jednotky rekreačného charakteru.

Časť šírky garáže bola vyčlenená na novú polohu existujúceho schodiska spájajúceho obidve obytné úrovne. Súčasne bol korigovaná aj šírka a poloha garážovej brány. Nad garážou bude potrebné vytvoriť nový drevený trámový strop. Nad ním sa rozšíri využitie podkrovného priestoru. Tento priestor môže byť oživený priznaním drevenej konštrukcie stropu v interiéri po jeho chemickom a mechanickom ošetrení. V ostatných priestoroch bude vytvorený zateplený podhľad. V každom prípade bude potrebné vymeniť poškodené časti krovu, použiť poistnú izolačnú fóliu a vymeniť značnú časť poškodenej strešnej krytiny. Pre vnútorné členenie priestorov je možné uvažovať s ľahkými sendvičovými deliacimi konštrukciami. Exteriér domu bude rešpektovať jeho zaujímavý súčasný charakter. Úprava fasád je navrhnutá vo farebnom riešení predpísanom stavebným úradom. Okná budú vybavené novými drevenými okenicami, charakteristickými pre tento región. Zároveň budú súčasťou zabezpečenia domu. V prízemnej časti je možné uvažovať s veľkorysejším rozšírením letnej terasy s prekrytím rolovacou krycou žalúziou. Pre oživenie sú navrhnuté aj úpravy zelene v kontakte s týmto priestorom. Za účelom zabezpečenia lepšieho kontaktu s trávnikom a priestorom záhrady by bolo vhodné znížiť výšku hmoty deliacej zelene v dvornej časti.

Miesto : 312 10 Montréjeau (FR) , 14 Avenue De Mazéres
Spoluautor : Ing. arch. Jozef Frtús – ARCHUS
Investor : Madame Corinne Michel, Paris
Dátum spracovania : Jún 2010