Rodinný dom B.Bystrica centrum – revitalizácia

Okrajový dom v radovej zástavbe rodinných domov zo začiatku 80-tych rokov v lokalite Jesenský vŕšok. Malé dispozičné úpravy v dome si vyžiadal vnuk s mladou rodinou, ktorý prevzal dom po svojom starom otcovi. Súčasťou revitalizácie bola požiadavka na vylúčenie garáže z domu a návrh nového využitia priestoru ako hosťovskej izby. V južnej fasáde domu sme navrhli úpravu pôvodných otvorov a doplnenie nových – francúzskych okien so sklaným zábradlím, s fixnou spodnou časťou. Snahou revitalizácie bola taká obnova domu, ktorá nežiadúco nezasiahne ďalšie domy v radovke a tak bola zvolená aj farba pre fasády. Súčasťou riešenia okolia boli aj výruby smrekov, ktoré boli vysadené bez koncepcie po výstavbe domu. Pre parkovanie je navrhnutý prístrešok pre dve osobné vozidlá, no zatiaľ k jeho realizácii nedošlo. Súčasťou stavby bola rekonštrukcia oplotenia, ktoré bolo ponechané v pôvodnej výške.