Stavba je jednopodlažná, bez podkrovia a je čiastočne podpivničená, pričom suterén je prístupný z interiéru (zo zádveria). Vykurovanie v objekte je ústredné, s privedeným plynom. Stavba je pripojená na elektrickú energiu vzduchom (nutná preložka) a vodovod má pripojený z verejného rozvodu funkčnou prípojkou. Stavba má odkanalizovanie splaškovou kanalizáciou.Navrhujeme stavebné úpravy existujúceho rodinného domu. Najväčším stavebnotechnickým zásahom bude výmena zastrešenia a stropu za nový, navrhujeme drevený trámový strop a jednoduchý krov stojatej stolice s využitím stredového nosného muriva. Umiestnenie domu nenavrhujeme meniť.

Logické náväznosti jednotlivých vnútorných priestorov domu boli odsúhlasené investorom ako vyhovujúce a sú výsledkom konsenzu. Priestory domu sú logicky rozdelené na dennú a nočnú časť. Nočná časť domu je v II.NP, denná v prízemí spolu s izbou hosťa. Parkovanie motorového vozidla je pred domom pod možným prístreškom pre jedno vozidlo.

Dátum : Jún 2012

Miesto : B. Bystrica – Fončorda, Gorkého 8

Investor : Mladá rodina, B. Bystrica