Pozemok pre budúcu stavbu sa nachádza v lokalite Rakytovce – Západ, južne od centra mesta. Lokalita je vynikajúco preslnená počas celého roka. Pozemok je pod úrovňou budúcej obslužnej (dnes nespevnenej) komunikácie, je svahovitý v smere zo severu na juh. Pôdorysný tvar pozemku je trojuholníkový, výmera je iba 753 m2.
Pozemok je vynikajúco preslnený a má vynikajúcu orientáciu voči svetovým stranám. Vstup na pozemok je zo severnej strany z budúcej obslužnej komunikácie. Rodinný dom so zastavanou plochou 220 m2, prízemný. Dom má minimalizované chodby a komunikácie. Architektonické riešenie domu ako prízemného bolo požiadavkou stavebníka hneď na začiatku.