Rodinný dom Banská Bystrica – Stromová ul

Stavba bude po ukončení slúžiť ako jednogeneračný rodinný dom, bude teda určená rovnakému účelu, ktorému slúžila niekdajšia stavba umiestnená na pozemku doposiaľ. Stavba je pred i po prestavbe jednopodlažná, bez podpivničenia. V súčasnosti na pozemku stála ruina rodinného domu, ktorého vek je odhadovaný na 100-120 rokov. Dom bol postavený zo zmiešaného muriva, mal jednoduchú sedlovú strechu s vrchnou polvalbou na západnej strane. Pôdorys tohto domu je pozdĺžny v smere východ- západ. Rovnaký pôdorysný koncept má aj dom, ktorý na pozemku navrhujeme.

Prevádzkové a dispozičné riešenie je navrhnuté jednoduché v zmysle požiadaviek investora. V prízemí budú vstupné a denné miestnosti domu. Prízemie má terasu, ktorá je vhodne orientovaná na juhozápad a prístupná je z jedálne a obývačky – z hlavného denného priestoru domu. Energetické centrum – kotolňa je umiestnená na jednom mieste spolu s krbom, ktorého rozvody teplého vzduchu budú doplnkom vykurovacieho systému. Hlavné schodisko je orientované na severnú stranu dispozície, je navrhnuté tradičné dvojramenné s dvoma priamymi ramenami.
V II. NP sa nachádzajú tri obytné izby s ideálnou orientáciou na slnečnú stranu a hygienické zázemie – kúpelňa. Podkrovie využíva aj výrazný pultový vikier, ktorý ako predĺženie fasády výrazne formuje architektúru objektu.

Architektúra objektu je mierne členitá, čo mu dodáva ráz originality. Najviac je architektonicky pojednaná južná fasáda objektu, ktorá má základné členenie v horizontálnom smere (pultový vikier ako výrazný prvok). Dôležitým prvkom architektúry sú štítové steny kopírujúce tvar strechy tesne nad ňou. Tieto sú navrhnuté o.i. aj z dôvodu stiesneného priestoru pozemku ako prijateľné riešenie. Riešenie objektu je jednoduché, členené za pomoci farieb a štruktúr na fasádach. Vstupná časť do priestorov ambulancií je architektonicky spestrená, má markízu a ornament zo sklobetónových tvaroviek.
Farebnosť objektu je zvolená z farieb, ktoré prislúchajú funkcii stavby – zemité nevtieravé odtiene zelenej. Drevo ako prírodný materiál navrhujeme použiť na fasádne obklady ako zjemnenie celej hmotovej kompozície.

Dátum spracovania : štúdia Júl 2007, PSP : November 2007, nerealizované

Miesto : Banská Bystrica – Stromová ul. (Stupy)

Investor : Súkromná osoba, Banská Bystrica